Vädertätningar

Vädertätningar från Stertil Dock

Stertil Dock Products-skydd är för dig som letar en långsiktig lösning och som uppfyller dina krav på vädertätningar. Ett Stertil Dock Products skydd har konstruerats för att skydda mot luftburna föroreningar, insekter och effekterna av väderförhållanden. Den effektiva isoleringen som tillhandahålls av skyddet möjliggör en optimal klimatkontroll. Vädertätningarna förhindrar också att obehöriga får tillgång till lageret och har den perfekta förseglingen från omvärlden.

Alla dessa fördelar gör en Stertil Dock Produkts skydd en bra långsiktig investering på grund av de högkvalitativa materialen som skyddshyllorna tillverkas.


  • Minimera öppningen
  • Minskar risken för skador och olyckor
  • Skydd mot alla väderförhållanden
  • Miljö- och kylaffärslösning
  • Ekonomisk investering