Rullportar

DS290

Door Systems rullport DS290 är utvecklad för industri- områden med måttliga hygienkrav. Dock kan den som tillval levereras i rostritt stål som uppfyller strängare krav.

DS290 är tillverkad i maximal storlek: Bredd 3,0 x höjd 3,0. Materialen som är valda är galvaniserade och karmarna är lackerade. Duken är en 0,6 m industriduk eller en upp till 2 pansarduk. Styrningen är som standard monterad med frekvensomformare och en rad indställningsmöjligheter, som det normalt finns behov för. T.ex. tidsinställning för öppet- och stängtider.

DS300

DS300 är utvecklad för industriområden med måttliga eller höga hygienkrav. Den passar bra som lösning mot måttligt luftdrag samt buller och luktämnen.
DS300 levereras i storlekar upp till 5,0 x 5,0 m. Karmarna och avtäckningen är tillverkade av galvaniserat stål (rostfri eller lackerad finns som tillval). Styrningen med frekvensomvanldare är marknadens mest moderna med alla tänkbara inbyggda funktioner. Öppnings- och stängningshastighet är stegvist variabelt.

DS320P

DS320P är speciellt utvecklad för läkemedelsindustrin där hygien och tillförlitlighet är viktigast.

Door System tillverkar alla produkter på egen fabrik i Östjylland och uppfyller alla nuvarande krav och standarder, även inom läkemedelsindustrin. DS320P kan tillverkas i storlekar upp till 4 x 4 meter.

DS350

Door Systems rullport DS350 är utvecklad för att uppfylla de stränga krav som t.ex. livsmedels- och medicinbranschen följer.
Porten klarar alla problem med luftdrag och buller och är tillverkad av de bästa materialen. Med undantag av den speciella pansarduken är porten tillverkad i rostfritt stål och under utvecklingen av DS350 arbetade man fokuserat på att tillverka en port med så få slitdelar som möjligt. Det gör att driftskostnaderna hålls på ett minimum.

DS700

DS700 har utvecklats med tanke på att ge största möjliga hastighet och driftssäkerhet under alla tänkbara förhållanden. Porten kan tillver- kas i storlekar på upp till 7x6 meter och kan i standardversionen hålla för kraftig vindbelastning vilket gör den mycket lämplig som utvändig port. Man kan köpa till ytterligare vindsäkring som gör porten motstånds- kraftig upp till vindklass 3.
DS700 är en vidareutveckling av Door Systems mycket enkla koncept med maximal prestationsförmåga och minimalt med slitdelar.

DS800

Kylutsläpp är pengaförlust. Därför värmer det i budgeten när du installerar vår DS800-termoport i frysrummet. Tanken bakom porten är ganska enkel: Det handlar om att kombinera hög hastighet med hög isoleringsförmåga.
DS800-porten lovar ett minimalt kylutsläpp och reducerar öppningstiden märkbart. Jämfört med andra isolerade dörrar visar undersökningar att man kan spara flera hundra dörröppningar per år.