Lastbryggor

Lastbryggor från Stertil Dock

Stertil Dock har en solid och säker övergång mellan lastbilen och lastbryggan, vilket gör att truckar och annan internhanteringsutrustning kan köra in och ut från lastbilen smidigt och säkert.

Våra lastbryggor tillverkas till högsta standard med hållbarhet och säkerhet i åtanke. Med rätt användning av en Stertil Dock-produkts nivåer kan personolyckor och skador på värdefullt lager minskas kraftigt. Våra manöverpaneler är multifunktionella och kan kombineras för att driva lastbryggor, vädertätningar, portar.


  • Hög kvalitet, lågt underhåll
  • Ultimate Safety & Ergonomics
  • Ekonomisk och effektiv, ökad produktivitet
  • Lätt lastning och lossning
  • Skräddarsydda produkter för varje situation