Branddörrar och brandportar

Vi tillverkar BS60 dörrar och portar som uppfyller de danska standarderna och kraven.
Dessutom tillverkar vi EI260-C dörrar och portar som uppfyller de nya europeiska standarderna.
Klicka här för att läsa mer om de nya nya brandklassen för branddörrar.
Door System A / S kan leverera följande brandgodkända dörrar;

Skjutdörrar

1 Flygig EI260-C (enligt DS / EN 1634)

1 Flygig BS60 skjutdörr (enligt DS1052.2)

2 Flygig BS60 skjutport (enligt DS1052.2)

Gångdörrar:

1 Flygig EI260-C branddörr (enligt DS / EN 1634)

2 Flygig EI260-C branddörr (enligt DS / EN 1634)

Båda dörrarna testas och godkänns med fönster upp till 600x800mm

1 Flygig BS60 branddörr (enligt DS1052.2)

2 Flygig BS60 branddörr (enligt DS1052.2)

1 Flygig BD30 branddörr (enligt DS1052.2)

1 Flygig BS60 branddörr (enligt DS / EN 1634 och DS1052.2)

2 Flygig BS60 branddörr (enligt DS / EN 1634 och DS1052.2)

Kylrummsdörr:

1 Flygig EI260-C branddörr (enligt DS / EN 1634)
2 Flygig EI260-C branddörr (enligt DS / EN 1634)